×

Registrace

Informace o profilu

Přihlašovací údaje

nebo přihlášení

Jméno je povinné!
Příjmení je povinné!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
E-mailová adresa je povinná!
This email is already registered!
Heslo je povinné!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Souhlas se smluvními podmínkami je povinný!
Email or Password is wrong!

ODVOLACIE PRÁVO A VZOROVý FORMULÁR PRE ODVOLANI

 

 

ODVOLACIE PRÁVO A VZOROVý FORMULÁR PRE ODVOLANIE

 

POUČENIE O ODVOLANÍ

 

 

Poučenie o odvolaní vo formáte PDF: Download

 

 

Odvolacie právo

 

 

Do 14 dní máte právo bez uvedenia dôvodu od tejto zmluvy odstúpiť.

 

 

Odvolacia lehota je 14 dní odo dňa, kedy jste Vy alebo Vami určená tretia osoba, ktorá nie je prepravca, zakúpili tovar.

 

 

V prípade uplatnenia odvolacieho práva nás (FM dvere s.r.o., Kopčianska 10, 85101 Bratislava, info@fm-dvere.sk , Tel 1: +421 233 418 304
Tel 2: +429 48 372 868 ) musíte prostredníctvom jednoznačného prehlásenia (napr. poštou zaslaný dopis, fax alebo e-mail) o Vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, informovať.

 

 

Pre zachovanie lehoty pre odvolanie postačí, pokiaľ pošlete oznámenie o vykonaní odvolacieho práva pred uplynutím lehoty pre odvolanie.

 

 

Náš vzorový formulár pre odvolanie si môžete stiahnuť vo formáte PDF: Download

 

 

Následky odvolania

 

 

V prípade odstúpenia od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane dopravného ( s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli na základe toho, že ste zvolili iný ako nami ponúkaný, najvýhodnejší štandardný druh dopravy), Vám vrátime bezodkladne a najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bolo doručené oznámenie o Vašom odvolaní. Pre vrátenie platby použijeme ten istý platobný prostriedok, ktorý ste využili v prípade pôvodnej transakcie, pokiaľ by sme sa výslovne navzájom nedohodli inak; v žiadnom prípade Vám nebude účtovaná žiadna náhrada.

 

 

Tovar vydvihneme.

 

 

Prevezmete bezprostredne náklady na spätnú zásielku tovaru vo výške 100 €.

 

 

Zodpovedáte za eventuálnu stratu hodnoty tovaru iba v tom prípade, pokiaľ by táto spôsobila zachádzanie nežiadúce ku kontrole vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

Vylúčenie práva na odvolanie

 

 

Právo na odvolanie nevzniká pri zmluvách k dodaniu tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pre ktorého výrobu je smerodatný individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom alebo ktoré je jednoznačne prispôsobené pre osobné potreby spotrebiteľa.

 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR K ODVOLANIU

 

 

(Pokiaľ chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte prosím nasledujúci formulár a zašlete späť.)

Na:

FM dvere s.r.o.
Kopčianska 10

85101 Bratislava
Slovensko

Mail: info@fm-dvere.sk

 

 

 

Týmto odvolávam(e) (*) mnou/nami (*) uzatvorenú zmluvu o kúpe nasledujúceho tovaru (*)/vykonanie nasledujúcej služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Datum objednání (*) ____________ / datum obdržení (*) __________________

________________________________________________________
Jméno a pøíjmení spotøebitele/spotøebitelù

________________________________________________________
Adresa spotøebitele/spotøebitelù

________________________________________________________
Podpis spotøebitele/spotøebitelù (pouze pokud je tento formuláø zasílán v listinné podobì)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtnìte.